Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji wyrobów z platyny”

RPOP.01.03.02-16-029/14-00

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość