Projekty UE

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji wyrobów z platyny”

RPOP.01.03.02-16-029/14-00

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość'

Firma PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja firmy w wymiarze krajowym i zagranicznym”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Firmy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego.

Wartość projektu: 527 050,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 337 312,00 zł