Projekty UE

PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie PZ STELMACH”

Celem projektu jest zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E - rozwiązań wspierających rozwój współpracy międzyprzedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: produkcję i gospodarkę materiałową, marketing i sprzedaż, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie.
Dzięki projektowi wykorzystany zostanie w maksymalnym stopniu Konfigurator produktów oferowanych przez Wnioskodawcę i zintegrowanie go z działem produkcyjnym.
Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami
RPO WO 2014-2020: - zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

Całkowity koszt projektu: 641 354,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 320 035,64 PLN


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji wyrobów z platyny”

RPOP.01.03.02-16-029/14-00

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją przyszłość'

Firma PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja firmy w wymiarze krajowym i zagranicznym”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Firmy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego.

Wartość projektu: 527 050,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 337 312,00 zł