EU-Projekte

PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie PZ STELMACH”

Celem projektu jest zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E - rozwiązań wspierających rozwój współpracy międzyprzedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: produkcję i gospodarkę materiałową, marketing i sprzedaż, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie.
Dzięki projektowi wykorzystany zostanie w maksymalnym stopniu Konfigurator produktów oferowanych przez Wnioskodawcę i zintegrowanie go z działem produkcyjnym.
Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami
RPO WO 2014-2020: - zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

Całkowity koszt projektu: 641 354,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 320 035,64 PLN


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

„Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch den Kauf innovativer Maschinen zur Herstellung von Platinprodukten”

RPOP.01.03.02-16-029/14-00

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des regionalen operationellen Programms der Woiwodschaft Oppeln für den Zeitraum 2007-2013 mitfinanziert

Investieren in Ihre Zukunft

Das Unternehmen PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością führt ein aus europäischen Mitteln mitfinanziertes Projekt mit dem Title. „Ziel des Projekts ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf inländischer und internationaler Ebene zu steigern, indem neue Produkte in das Angebot des Unternehmens aufgenommen werden. Die Realisierung der Investition wird zur Steigerung der Innovationskraft des Unternehmens und seines Angebots beitragen und damit die Attraktivität der Region Opole erhöhen.

Wert des Projekts: 527 050,00 PLN

EU-Mitfinanzierung des Projekts: 337 312,00 PLN