Firma PZ STELMACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn „Poszerzenie współpracy gospodarczej i promocja firmy w wymiarze krajowym i zagranicznym”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności Firmy w skali krajowej i międzynarodowej poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia innowacyjności firmy i jej oferty, a tym samym wpłynie na podniesienie atrakcyjności regionu województwa opolskiego.

Wartość projektu: 527 050,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 337 312,00 zł